งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ 2
MILLING MACHINE

Milling Machine คือลักษณะการทำงาน ปาด ในแนวราบ และแนวดิ่ง สามารถ ทำการเจาะ เพื่อให้เกิดชิ้นงานในรูปแบบลักษณะที่ต้องการงานเป็นเส้นยาว เช่น การทำแท่นรองสายพาน ทำมุมองศา ตามแบบต่างๆ โดยสามารถทำได้หลากหลายวัสดุ ทั้งที่เป็น โลหะ หรือ อโลหะ โดยต้องเป็นผู้มีความชำนาญงานโดยเฉพาะที่จะมีความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานได้ในหลากหลายรูปแบบ
ลักษณะของตัวอย่างชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการทำ มิลลิ่ง

  • E-MAIL: Chaiwuth@yisheng.co.th
  • TEL: 095-847-8188
  • LINE@: @YISHENG